Aktuelt:

Fra høsten 2010 tilbyr vi Inn på Tunet Tjenester
 

 

 
 
 
Vi kan tilby dagtilbud som omfatter:
 
-         dyrestell og kos, rutiner og dagliglivet på gården
-         dyr på gården: 1 border collie, 2 Islandshester og spæl sau.
-         Islandshestene trenger for og stell. Vi kan leie i tau og gå tur i nærmiljøet eller i skogen. For øvede ryttere kan de ri selv sammen med oss i skog og mark. Korte og lange turer - mange turmuligheter!
-         sauen kan følges gjennom året – lamming, beiteslipp, sanking, klipping.
-         fra jord til bord – det kan plukkes rips og solbær i hagen, blåbær, villbringebær og tyttebær i skogen som kan foredles til saft, syltetøy, gele eller dessert…
-         matlaging (praktisk matematikk) og måltider som en god sosial arena
-         turer i skog og mark, følge naturen gjennom ulike årstider
-         skogen til glede og nytte – vedproduksjon og snekring – eks. ”fra tre til fuglekasse”
-         jordbruksproduksjon
-         sveis/konstruksjon
-         landbruksmekanikk (reperasjon og vedlikehold av ulike kjøretøy, maskiner m.m.)
-         fysisk aktivitet i arbeid og lek
 
 
Hva er Inn på tunet
 
Ideen-tilbud på gården

Inn på tunet – et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.  Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser.  Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.
Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.  Det kan være aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter.
Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året.  Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud er det lagt opp til overnatting på gården.  Det er også gårder som har botilbud over tid.
Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner.  De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei.  Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Camilla og Jarle Christian Gjerdalen